MÜŞTERİ HİZMETLERİ
444 82 84

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ELCO şirketinin temsil ettiği ve müşterileri için desteklediği bir misyondur. Kurumsal Sosyal Sorumluluk hedefi şirketin işlemleri için sorumluluğu üslenmek ve çevre, müşteriler, çalışanlar ve toplum faaliyetlerinde olumlu bir etkiyi teşvik etmektir.

ÇEVREYE SAYGI

Ariston Thermo Group ve diğer grup şirketleri çevreyi bir bütün olarak bugünkü insanlık ve gelecekteki nesiller için korunması gereken bir değer olarak ele alırlar. Ariston Thermo Group yürürlükte olan norm ve standartlara göre hareket etmeyi taahhüt eder ve çevreyi korumak için en uygun önlemleri kabul eder; bu kapsamda bu hedeflerle paralel faaliyetleri destekler ve planlar ve bunun yanında bu konularda farkındalığı yükselten inisiyatifleri ve projeleri teşvik eder.

PAYDAŞLARA SAYGI

Tüm Ariston Thermo Group şirketlerinin en önem verdiği husus doğru iş uygulamalarına, dürüstlüğe, yetkin etkili operasyonlara ve profesyonelliğe dayalı sağlıklı çalışan ilişki oluşturmak için müşterinin ihtiyacının tam olarak karşılanmasıdır.

Tüm Ariston Thermo Group şirketleri tedarikçilerle iş ilişkileri kurarken mevcut Etik Kurallara ve yürürlükte olan mevzuata tam olarak uyarlar. Bu sadece en iyi profesyonel standartlara tam olarak uymanın dışında etik iş ahlakı kurallarına ve sağlık koruma, güvenlik ve çevreye dikkat etmeyi de içerir.

Tedarikçi seçim prosedürleri her iki grup şirketleri ve diğer şirketler için objektif, somut ve doğrulanabilir kriterlere dayanmaktadır. Bu kriterler finansman maliyeti, teknik beceriler ve uzmanlık, güvenirlik, malzeme kalitesi, tedarikçinin kabul etmiş olduğu, taşeronlarının yeterlik belgeleri dâhil olmak üzere, kalite prosedürlerinin uygunluğu gibi bir seri parametreleri dikkate almaktadır. Satın almadan sorumlu olanların birden fazla tedarikçiden fiyat teklifi almaları ve bu fiyat tekliflerini adil ve uygun olarak değerlendirmeleri gerekir.